Muurschilderingen

Eeuwenoude  secco’s en eigentijdse meesterwerken. Muurschilderingen die de tand des tijds hebben doorstaan. Van de kloostermuren tot aan moderne gebouwen. Wij wijden ons eraan. We ontrafelen hun verhalen. We duiken diep in hun geschiedenis, tot we hun essentie volledig begrijpen en weten hoe we ze moeten koesteren. 

IMG_4445.JPG

Interdisciplinaire benadering 

Door de jaren heen heeft SRAL vele muurschilderingen in monumentale gebouwen gerestaureerd, variërend van de middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Het restaureren van muurschilderingen vereist daarom een uitgebreide expertise die verspreid is over diverse restauratiespecialismen. Ze zijn gemaakt in diverse materialen en technieken van de verschillende dragers en verflagen. Contextonderzoek, inclusief kleurhistorisch onderzoek, en het toepassen van beslissingsmodellen hebben een essentiële rol bij de behandeling van muurschilderingen die inherent verbonden zijn met een groter geheel. Juist vanwege de vaak complexe geschiedenis en conserveringsproblematiek zijn dergelijke tools van onschatbare waarde en zeer bruikbaar. 

20191118_140928659_iOS.jpg
20201111_200805000_iOS.jpg

Kennis en ervaring

Voor de behandeling van gewelf- en muurschilderingen is een breed scala aan kennis en ervaring vereist, waaronder kennis over de toegepaste materialen en technieken, de (kunst)historische ontwikkeling van het genre, verval van pleister- en verflagen, zoutproblematiek, restauratiematerialen en bouwfysische en klimatologische aspecten die het verval beïnvloeden. Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben in de geschiedenis en betekenis van de context van de schilderingen, zodat weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot de relatie van de schilderingen met de rest van het interieur. Bouw- en kleurhistorische analyses spelen hierbij een onmisbare rol.  

Alles onder éen dak 

De beschikbare kennis, materialen en onderzoeksmethodieken hebben in de afgelopen 35 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt, wat heeft geleid tot een toenemende behoefte aan gespecialiseerde ervaring die steeds minder door één enkele restaurator kunnen worden verenigd. Door de voortdurende ontwikkeling van kennis heeft SRAL zich kunnen aanpassen aan de groeiende complexiteit van restauratiewerkzaamheden aan muurschilderingen. Met een groot team van diverse specialismen is het oplossen van complexe conserveringsvraagstukken bij muurschilderingen een uitdaging waarin we professioneel kunnen excelleren.