Preventieve conservering

Preventieve conservering is essentieel voor het behoud van cultureel erfgoed. SRAL kan adviseren en ondersteunen in het vinden van passende oplossingen om kunst- en erfgoedcollecties te beschermen en veilig te stellen voor de toekomst.

thumbnail_IMG_6278.jpg

Van musea tot kerkgebouwen

Middels een grondige risicoanalyse kunnen potentiële bedreigingen worden geïdentificeerd. Door de aanbevelingen die hieruit voortkomen te implementeren, kunnen deze risico's effectief worden geminimaliseerd.

Binnen de risicoanalyse wordt gekeken naar klimaat, invloed van licht (opwarming door zonlicht, UV) en omgevingstemperatuur- en luchtvochtigheid. Daarnaast bieden we deskundig advies over veilig hanteren en opslaan van kunstwerken. We verzorgen ook cursussen voor collectiebeheerders en vrijwilligers in musea, kerkgebouwen, etc.

thumbnail_IMG_6194.jpg