Kleurhistorisch onderzoek

Historische gebouwen ondergaan in de loop der tijd veranderingen in functie, vorm en uiterlijk. Dit kan zich uiten in bouwkundige aanpassingen en veranderingen in de decoratieve en kleurrijke afwerkingen. Onze kleuronderzoekers bestuderen en documenteren deze geschiedenis zorgvuldig, waarbij ze de evolutie in de afwerkingen van het gebouw in kaart brengen. 

kleurhistorisch_onderzoek.jpg

Werkwijze 

Bij een kleurhistorisch onderzoek worden kleine vlakjes van de opeenvolgende verflagen blootgelegd met een chirurgisch mesje, in de vorm van een zogenaamde kleurentrap. Door ook verfdwarsdoorsnedes van verfmonsters te analyseren, kan de samenstelling, oorspronkelijke visuele uitstraling en soms zelfs de datering van opeenvolgende lagen nauwkeuriger in kaart worden gebracht. Om de toegepaste pigmenten en bindmiddelen preciezer te kunnen bepalen, is soms een analyse nodig met behulp van geavanceerde instrumentele technieken zoals elektronenmicroscopie en infraroodspectroscopie. De resultaten van analytisch onderzoek en het onderzoek aan de verflagen op locatie worden in een gedocumenteerde rapportage uitgewerkt. Hierbij worden ook historische bronnen en andere bouw- en cultuurhistorische verslagen geraadpleegd om een nauwgezet beeld te krijgen van de afwerkingsgeschiedenis van interieurs en exterieurs van gebouwen.  

Interdisciplinair

De interdisciplinaire samenwerking van een groot team gespecialiseerde restauratoren draagt bij aan een efficiënte interpretatie van gegevens. Met gericht advies en een gedegen kennis van historische verfafwerkingen, en door bijvoorbeeld het opzetten van proefvlakken, werken onze restauratoren samen of begeleiden ze projecten waarbij decoratieschilders betrokken zijn.