Moderne en hedendaagse kunst

Van vroege avant-garde, Cobra, Nul-kunst tot kinetische sculpturen en zaal vullende installaties; wij zoeken eerst naar de verhouding tussen materie en immaterieel, zoals de kunstenaar die bedoeld heeft. Van daaruit vindt besluitvorming plaats over welke ingreep noodzakelijk is. Want misschien is de betekenis wel belangrijker dan de vorm of de verflaag in een modern werk. En wanneer de kunstenaar nog leeft, kan deze een rol krijgen in de uiteindelijke keuze.  

foto_no_schoffelen.jpg

Unieke uitdaging

Restauratie van moderne en hedendaagse kunst is een aparte specialisatie binnen het restauratievakgebied. Vanaf de 20e eeuw gebruiken kunstenaars bijna alles om kunst mee te maken, van verf tot schroot, van krantenpapier tot plastic speelgoed, maar ook machines, licht, geluid en geur kunnen worden toegepast. Naast alle nieuwe materialen speelt de betekenis van het kunstwerk en de intentie van de kunstenaar een cruciale rol. De kunstenaar kan over zijn werk worden geïnterviewd om hier inzicht in te krijgen. Maar ook de specifieke geschiedenis van een kunstwerk, de uitvoeringspraktijk door assistenten of een productiefirma is belangrijk voor de besluitvorming rond de restauratie van moderne kunst. 

IMG_9945.JPG
2014_Sral_Selectie015.jpg

Van onderzoek tot en met restauratie op locatie

De SRAL heeft grote expertise in huis op het gebied van restauratie van moderne kunst en hedendaagse kunst. Onderzoek voorafgaand aan restauratie begint bij de huidige (schade)conditie. Van daaruit wordt de oorspronkelijke maaktechniek, de bedoeling van het werk, juist het ontbreken van betekenis of ook context van de tijd waarin, de kunststroming waarbinnen het werd gemaakt geïnventariseerd. Alles kan van belang zijn in de afweging welke behandeling naar het beoogde resultaat leidt. Soms zijn er spannende of verrassende ontdekkingen. En niet alles is perse ‘hand-made’ – denk aan collages van alle mogelijke voorwerpen tot hele constructies – of ligt de uitvoering bij assistenten of de industrie. Dit kan leidend zijn in keuzes tot vervangen van onderdelen, reconstructie, of opnieuw spuiten van een buitenwerk, opties die in traditionele restauraties niet gebruikelijk zijn.  

Regie

De regie ligt dan bij de restaurator om met de eigenaar en de kunstenaar tot het beste plan te komen, concreet het te verwachten eindresultaat te omschrijven. Wanneer moderne werken groot en complex zijn kan samenwerking in uitvoering met de industrie, met de kunstenaar of haar/zijn studio worden gezocht en ook met restauratoren van andere disciplines of met productiebedrijven. De SRAL organiseert en begeleidt dan het gehele project.