Stages en fellowships

 

Stages

Restauratie-opleidingen spelen bij de kwaliteitsbewaking en professionalisering van het beroep een belangrijke rol. Training en bijscholing beschouwen wij als een kerntaak. SRAL biedt jaarlijks stageplaatsen voor restauratoren-in- opleiding die in het kader van hun opleiding binnen hun bachelor of masterprogramma voor korte tijd een praktijkstage moeten lopen. Enkel kandidaten van geaccrediteerde opleidingen komen voor een stage in aanmerking. Typische startdata zijn in de vroege herfst of lente van het kalenderjaar. De duur van de stage kan variëren en wordt afgestemd op de vraag van de kandidaat. Kandidaten worden geacht dat zij zelf voorzien in reis-, verblijf- en woonkosten. Voor Europese studenten kan financiering via Erasmus beurzen een uitkomst bieden. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een aanbevelingsbrief van de studiebegeleider. Kandidaten wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken voor één van de volgende restauratie-afdelingen: schilderijen, polychrome sculptuur, beschilderde monumentale interieurs. Interesse in een stageplek bij SRAL? Neem contact op via info@sral.nl

Fellowships

SRAL biedt jaarlijks fellowships aan voor restauratoren die zijn afgestudeerd aan geaccrediteerde restauratie-opleidingen. Kandidaten moeten een volledige restauratie-opleiding hebben afgerond. Dat kan een masteropleiding zijn, of voor sommige landen, een vierjarig bachelors traject. Fellows kunnen onder begeleiding ervaring opdoen in één van de restauratie-afdelingen van SRAL (schilderijen, polychrome sculptuur, beschilderde monumentale interieurs). De duur van een fellowship is twaalf maanden en SRAL vergoed de fellowship met het minimum loon. Geselecteerde kandidaten moeten zelf voorzien in hun reiskosten en accommodatie. Aanvragen moeten vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een aanbevelingsbrief. Plaatsen worden jaarlijks ter beschikking gesteld afhankelijk van de aard van de lopende projecten. Interesse in een fellowship bij SRAL? Neem contact op via info@sral.nl

 

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux