Schilderijen uit het Fries Museum, Leeuwarden

In 2012/2013 werd een aantal topstukken uit het Fries Museum door de SRAL behandelt. Het gaat om vierentwintig kunstwerken die belangrijk Fries cultureel erfgoed zijn en die sinds september in het nieuwe museum op het Wilhelminaplein in Leeuwarden een voorname rol spelen. Toen de werken naar de ateliers in Maastricht kwamen verkeerden ze in een matige of slechte toestand. Derhalve werden de tweeëntwintig 17eeuws portretten, waarvan zeventien op paneel, volledig behandeld: vernis, oude overschilderingen en vullingen zijn verwijderd en de schilderijen zijn opnieuw gevernist, de lacunes gevuld en geretoucheerd. Zeven panelen moesten opnieuw verlijmd worden. Bijzonder was de behandeling van twee schilderijen op doek van de zogeheten 'Pipenpoyse Bruiloft' uit 1616. Deze serie schilderijen is als het ware de eerste huwelijksreportage in Friesland en in Nederland. Ze laten dansende en etende gasten zien op het huwelijk van Eraert van Pipenpoy en Jel van Liauckema in Sexbierum. De schilderijen zijn een historisch document van een groots Fries huwelijk 400 jaar geleden.

 

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux