Moderne en hedendaagse Kunst


Grote expertise
Restauratie van moderne en hedendaagse kunst is een aparte specialisatie binnen het restauratievakgebied. Vanaf de 20e eeuw gebruiken kunstenaars bijna alles om kunst mee te maken, van verf tot schroot, van krantenpapier tot plastic speelgoed, maar ook machines, licht, geluid en geur kunnen worden toegepast. Naast alle nieuwe materialen speelt de betekenis van het kunstwerk en de intentie van de kunstenaar een cruciale rol. De kunstenaar kan over zijn werk worden geïnterviewd om hier inzicht in te krijgen. Daarnaast is de specifieke geschiedenis van een kunstwerk, de uitvoeringspraktijk door assistenten of een productiefirma is belangrijk voor de  besluitvorming rond de restauratie van moderne kunst.

Van onderzoek tot en met restauratie op locatie
De SRAL heeft grote expertise in huis op het gebied van restauratie van moderne kunst. Onderzoek voorafgaand aan restauratie levert nieuwe informatie op over de maaktechniek met soms spannende of verrassende ontdekkingen. De keuze voor een bepaalde benadering van behandeling wordt tevoren overlegd met de eigenaar en soms ook met de kunstenaar, waarbij het beoogde eindresultaat goed wordt geformuleerd. Restauraties kunnen op locatie worden uitgevoerd als het om een kleine behandeling gaat.

Regie
Soms zijn moderne kunstwerken zo groot en complex dat samenwerking wordt gezocht in de uitvoering met de industrie, met de kunstenaar of zijn studio, met restauratoren van andere disciplines of met productiebedrijven. De SRAL organiseert en begeleidt dan het gehele project.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux