Privacybeleid

 

SRAL  Stichting Restauratie Atelier Limburg
Avenue Ceramique 224
6221KX Maastricht
KVK 41072298
info@sral.nl
043-3218444

Middels dit schrijven willen wij u graag informeren over ons privacy beleid. SRAL respecteert de privacy van alle gebruikers van onze  website. Daarom behandelen wij alle persoonlijke informatie die u verschaft – uiteraard – strikt vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens alleen om uw opdrachten (of uw aanmelding voor een cursus/conferentie/symposium) en/of onze afspraken zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Er worden niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.  Voor het overige zullen wij  deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.


Bewaartermijn van uw gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor mailings, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren wij tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke administratieve bewaarverplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 
Gebruik e-mailadres
Heeft u zich aangemeld voor een workshop, conferentie of symposium? Dan wil SRAL u graag over toekomstige workshops, symposia en ontwikkelingen informeren, die bij ons plaats vinden. Wilt u  geen e-mails meer ontvangen, stuur dan uw verzoek tot uitschrijving naar:  info@sral.nl. Vanaf dat moment ontvang u geen e-mails meer van SRAL.
 
Rechten
U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Het intrekken van uw  toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Volgens de AVG wetgeving heeft  u recht op inzage in uw persoonsgegevens
en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw  gegevens. Wilt u gebruikmaken van dit recht, laat het ons dan direct weten door een e-mail te sturen naar info@sral.nl . We zullen uw verzoek z.s.m. doch uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen.

Copyright
Het copyright van alle teksten en afbeeldingen op deze site (inclusief deze verklaring) berust bij SRAL. Het is niet toegestaan teksten of afbeeldingen van deze site over te nemen zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming.

Wijzigingen
We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Datum laaste wijziging: 02-10-2018

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux