SRAL- The Conservation Institute 

We zorgen in uitvoering, advies en scholing voor het behoud van kunstwerken en erfgoed in museale en historische context, zodat het bewaard blijft voor toekomstige generaties. We vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

ATELIER | Experts in Restauratie

We gebruiken onze kennis en ervaring om onze handen te laten spreken. Onze liefde voor kunst en cultuur is misschien wel van even groot belang  dan onze kennis. Van oude meesters tot moderne kunstwerken  en van rijke interieurs tot polychrome sculptuur. In de SRAL Ateliers restaureren we met aandacht en precisie.  Met respect voor hoe het ooit bedoeld was en met respect voor de sporen en invloeden uit het verleden. Dat doen we in onze eigen ateliers én in de ateliers of werkplaatsen die we creëren op locatie.  
We beheersen de kunst van het restaureren tot in de puntjes. Tot in het kleinste, voor het blote oog niet zichtbare, detail. We betrekken daarbij actief onze odrachtgevers, uit het publieke en private domein, en presenteren het restauratievak aan het bredere publiek.
 

ACADEMY | Restauratie: een globale discipline

Het zijn bijzondere professionals die zich bezig houden met kunst en erfgoed.  Ze kunnen niet alleen  op waarde schatten, maar ook op waarde brengen. Ze ontrafelen de materiële geschiedenis van onvervangbare
kunstwerken. Ze zijn restaurator, onderzoeker, opleider en adviseur. Ze komen samen met onze specialisten in de SRAL Academy. 
De SRAL Academy is een wereldwijd gerenommeerd kennispartner. Van hieruit volgen we de ontwikkelingen binnen de restauratie en het erfgoedveld op de voet en vertalen die naar internationale kennisoverdracht. Wij verzorgen colleges op academisch niveau aan de Universiteit van Amsterdam.  Door middel van onderzoek en het ontwikkelen van technieken dragen we bij aan de ontwikkeling van kennis en kunde. We kennen de nieuwste technieken en materialen en zijn aangesloten op een wereldwijd netwerk van onderwijsinstituten, erfgoedinstellingen, onderzoekers en restauratoren. Hier komen hoogwaardige kennis en gedegen praktijkervaring op een unieke wijze samen. Met onderzoek, ontwikkeling  en onderwijs leiden we ons vak de toekomst in en dat doen we in het binnen- en buitenland, maar altijd met een bijzondere focus op onze rol binnen de Provincie Limburg. 
 

AGENCY | Verbinden en aansluiten

Door onze krachten te bundelen, zijn we in staat complexe vraagstukken te behandelen. Als verbonden restauratie-experts adviseren wij elkaar, maar geven ook graag advies aan een ander. We dragen actief bij aan publieksbereik omdat we ook de leek een inkijk willen geven in het belang van ons vak. Ook zijn we een vraagbaak, met name binnen de structuur van de Coöperatie Erfgoed Limburg. Door zitting te hebben in internationale vakorganisaties verbinden we internationale ontwikkelingen met de onze, vice versa.
Voor advies op maat kan men bij SRAL terecht: we brengen de condities van complete collecties in kaart, maar denken ook mee met de conservering, restauratie, bruikleen of transport van een enkel werk. We zijn zowel regisseur en projectmanager van restauratieprojecten van cultureel-erfgoed als ook het  professionele aanspreekpunt waar het behoud van kunstvoorwerpen betreft.   
Als actieve partner binnen het  erfgoedveld weten we waar kennis zit en proberen we te bemiddelen tussen partijen. 
Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux