Onderzoek en behandeling van de Mirakeldoeken uit het Amsterdam Museum

De Mirakeldoeken uit het Amsterdam Museum zijn rond 1515 geschilderd door Jacob van Oostsanen. De acht beschilderde fragmenten van ooit een groter geheel zijn van bijzonder historisch belang omdat het zeldzame vroege schilderingen op doek zijn. De fragmenten verhalen een 14de-eeuws wonder dat eeuwenlang, en nog steeds, jaarlijks in Amsterdam wordt herdacht met de zogenaamde Stille Omgang.

De verflagen en het bindmiddel, de structuur en weefseldichtheid van de linnen doeken, evenals de restauratie- en gebruiksgeschiedenis werden nauwkeurig geanalyseerd.
In samenwerking met Lynne Harrison van de National Gallery, London, werden technische vergelijkingen met de twee ‘Tüchlein’ schilderingen uit de National Gallery gemaakt.
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er belangrijke inzichten verkregen in de oorspronkelijke en latere vorm en functie van de Mirakeldoeken.

Het onderzoek werd uitgevoerd in nauw overleg met de curator van het Amsterdam Museum en een inhoudelijke begeleidingscommissie. 

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux