Kleurhistorisch onderzoek

Historische gebouwen veranderen in de loop der tijd in functie, vorm en uiterlijk al naar gelang de veranderende smaak. Dit uit zich in bouwkundige veranderingen die de bouwhistoricus onderzoekt, en in wijziging van de decoratieve en kleurige afwerkingen. Deze geschiedenis wordt door de kleuronderzoeker bestudeert en in kaart gebracht.

Bij een kleurhistorisch onderzoek worden kleine vlakjes van de opeenvolgende verflagen vrijgelegd met een chirurgisch mesje in de vorm van een zogenaamde kleurentrap. Door ook verfdwarsdoorsnedes van verfmonsters te analyseren kan de samenstelling, oorspronkelijke visuele uitstraling en soms datering van opeenvolgende lagen beter in kaart worden gebracht. Om de toegepaste pigmenten en bindmiddelen nauwkeuriger te kunnen bepalen is soms de analyse met behulp van geavanceerde instrumentele technieken nodig zoals elektronenmicroscopie en infraroodspectroscopie.
Wij beschikken over deze apparatuur. De korte lijnen tussen analist, kleuronderzoeker en restaurator helpen bij efficiënte interpretatie van gegevens.

Met gericht advies, gedegen kennis van historische verfafwerkingen en bijvoorbeeld door het opzetten van proefvlakken begeleidt de kleuronderzoeker de restaurator of decoratieschilder.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux