Educatie

In samenwerking met universiteiten
SRAL werkt als opleidingsinstituut nauw samen met de Universiteit van Amsterdam met de Opleiding Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed dit na de overdracht van haar postacademische restauratieopleiding naar de UvA in 2005. Ook voor andere universiteiten zoals Maastricht University, de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen vinden opleidingsactiviteiten plaats, maar dan meer gericht op kunsttechnologie en onderzoek.

Restauratie-opleiding

De enige formele en geaccrediteerde opleiding tot restaurator in Nederland begint met de minor Conservering en restauratie van cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam, die gevolgd kan worden met een relevante bachelor. Verder kan na de minor voor een specialisatie gekozen worden waarin een tweejarige master gevolgd wordt. In de master is aandacht voor algemene interdisciplinaire vakken als kunstgeschiedenis, restauratiegeschiedenis en conservation science. Daarnaast zijn praktijklessen verplicht. In het laatste semester van de master staat een scriptie centraal naar aanleiding van eigen onderzoek. Na de master succesvol te hebben afgerond mag de student zich restauratiekundige noemen. Om gediplomeerd restaurator te kunnen worden, moet  na de master het post-initiele traject van twee jaar worden doorlopen.

Tijdens het eerste jaar van het PI werken de studenten van de specialisatie schilderijenrestauratie bij SRAL in Maastricht waar zij naast praktijkwerk ook praktijkcolleges volgen. Op locatie begeleiden we studenten van de studierichting restauratie van historische interieurs. In het tweede jaar lopen de studenten stage in een geaccrediteerd atelier. De post-initiele fase wordt afgerond met een eindscriptie. http://www.uva.nl

U moet Adobe Flash installeren om deze inhoud weer te geven.
Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux