Nationale verbanden

Coöperatie Erfgoed Limburg

In 2018 is SRAL lid geworden van de Coöperatie Erfgoed Limburg (CEL). In de jaren voorafgaand aan deze coöperatie was SRAL reeds actief binnen het Erfgoed Platform Limburg. Binnen CEL is SRAL bovendien toegetreden tot twee werkgroepen die zich bezighouden met gezamenlijk Publieksbereik en met de vormgeving van het Erfgoed Servicepunt. In 2018 hebben de betrokken Limburgse instellingen zoveel mogelijk getracht lopende projecten aan elkaar te koppelen met het uiteindelijke doel in 2019 nieuwe verbindingen met elkaar aan te gaan en zo op een efficiëntere manier te kunnen anticiperen op noden in het veld. Graag spreekt SRAL uit dat zij, dankzij de intensieve bijeenkomsten en positieve instelling van alle partijen, veel vertrouwen heeft in deze toekomstige samenwerking.  

SRAL Kennisinstituut

Het SRAL Kennisinstituut richt zich op een expliciete deelname aan het erfgoedveld in Limburg. Dit doet zij door deelname aan CEL, het organiseren van rondleidingen en presentaties over restauratie en onderzoek, kennisvermeerdering en -overdracht, opleiding en training. Bovendien worden middelen ten behoeve van het Kennisinstituut ingezet om onderzoek te entameren en om SRAL nationaal en internationaal te positioneren, waarmee tevens het erfgoedveld in Limburg wordt gediend en SRAL bijdraagt aan de uitstraling van een provincie die gedegen zorg draagt voor haar erfgoed en belang ziet in een instituut met internationale reikwijdte.

MACCH

Het Maastrichts Centrum voor Kunst, Cultuur, Conservering en Erfgoed (Maastrichts Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage - MACCH) bundelt historische, economische, juridische, filosofische, sociologische en praktijkkennis op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Met deze multidisciplinaire aanpak biedt het expertisecentrum een antwoord op de toenemende complexiteit van vraagstukken rond gebruik en bescherming van kunst en erfgoed. Onderzoekers en studenten dragen bij aan de ontwikkeling van een Euregionale kennisinfrastructuur en werken daarbij samen met kunst- en cultuurinstellingen, overheden en bedrijven. MACCH is opgericht in maart 2015 en is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de School of Business and Economics en de Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht (UM), alsmede de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en
het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL).
Voor meer informatie, zie www.maastrichtuniversity.nl/macch, MACCH video

Internationale verbanden

De SRAL onderhoudt intensieve contacten met onder meer de academische opleidingen in Londen, Cambridge, Keulen, Kopenhagen, Helsinki, Luik en Dresden. Docenten worden uitgewisseld, gezamenlijke praktijk workshops georganiseerd en studenten kunnen stage lopen, ook na hun afstuderen.

ICOM-CC International Council of Museums – Conservation Committee

SRAL medewerkers zijn actief in werkgroepen van ICOM-CC: Kate Seymour en Arnold Truyen zijn respectievelijk coördinator en assistant coordinator van de Working Group Sculpture, Polychrome and Architectural Decoration; Lydia Beerkens assistent coördinator van de Working Group Modern Materials Contemporary Art.
www.icom-cc.org/9/working-groups

ENCoRE European Network of Conservation-Restoration Education

SRAL is vebonden aan ENCoRe

CICRP Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine, Marseille

SRAL adviseert over de conservering van kunststoffen in moderne kunstwerken bij het CICRP.

CeRoArt

De SRAL participeert in Ceroart, het digitale tijdschrift over onderzoek en conservering van kunstvoorwerpen.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux