Corporate art collections

Kenmerkend voor bedrijfscollecties en kunstverzamelingen van bijvoorbeeld universiteiten en ziekenhuizen is dat de kunstwerken meestal permanent worden getoond. De verzamelgebieden zijn vaak zeer divers en omvatten schilderijen, beelden, fotokunst, prenten en zelfs moderne installaties. De collecties bevinden zich doorgaans in gebouwen zonder speciale museale condities en met veel en verschillende gebruikers. Dit vraagt om een andere benadering voor behoud en beheer dan we in het museale veld gewend zijn. Door middel van een Quick Scan inventariseren we de staat van de bedrijfscollectie en beoordelen we de risico's van bepaalde locaties voor specifieke werken. Een uitgebreidere conditie inventarisatie van de kunstwerken behoort tot de mogelijkheden. Vervolgens wordt op maat advies gegeven en/of een behandelingsplan opgesteld.

SRAL kan ook met het oog op de langere termijn meerjaren onderhoudsplan voor uw collectie opstellen. Mochten conserverende of restauratie ingrepen nodig zijn, dan kunnen deze op locatie of in de ateliers in Maastricht worden uitgevoerd.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
Website door studio-ux