Home    Contact NL / EN

Senior Schilderijenrestaurator

 

 

SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) is op zoek naar een:

Senior schilderijenrestaurator

Voor 40 uur per week

Functie-informatie:

SRAL verricht conservering- en restauratiewerkzaamheden, in de disciplines gepolychromeerde sculptuur, schilderijen op diverse dragers, moderne en hedendaagse kunst, muurschilderingen en schilderingen in historische binnenruimten en voert onderzoek en advies uit, onder meer op het gebied van Preventieve Conservering.

SRAL is bovendien actief binnen het (inter)nationale academische restauratieonderwijs en training van collega’s in het buitenland.
De restaurator is primair verantwoordelijk voor de juiste conservering en restauratie van het object of preventieve zorg , gericht op een specifieke discipline.

De restaurator houdt de ontwikkelingen in het vakgebied bij, zorgt voor profilering van goed uitgevoerde restauraties, deelt opgedane kennis en begeleidt stagiaires en academische studenten. De restaurator stelt de norm voor de kwaliteit, en evalueert de norm na oplevering van het object en volgt daarbij de ethische code voor restauratoren; European Confederation of Conservator- Restorers' Organisations (ECCO).

Positie in de organisatie:

De senior schilderijenrestaurator is projectverantwoordelijke binnen SRAL, die verantwoording aflegt over de voortgang van zijn/ haar projecten in het projectoverleg. Deze verantwoordelijkheid kan zich ook uitstrekken over meerdere projecten.

Taakgebieden en werkzaamheden:

 1. Het opstellen van behandelingsvoorstellen en offertes, restaureren en conserveren van kunstobjecten en uitvoeren van preventieve zorg binnen het eigen discipline/expertisegebied.

 2. Context oriëntatie en onderzoek voor potentiële restauratie- en onderzoeksprojecten.

 3. Ondernemerschap: effectief en efficiënt benutten van mensen en middelen, bijdragen

  aan acquisitie en nemen van initiatieven om de positie van SRAL te verstevigen.

 4. Communicatie: onderhouden van relatie met opdrachtgevers en collega’s om

  samenwerking en kennisdeling te stimuleren, maken van heldere afspraken om de

  verwachting in te kunnen vullen.

 5. Kennisoverdracht: bijdragen aan de (inter)nationale academische onderwijs- en

  bijscholingsprogramma’s.

Opleiding en ervaring:

 • Afgeronde opleiding restauratie van schilderijen op universitair niveau Master of gelijkwaardig (voor EU universitaire opleidingsprogramma’s zie ENCoRE. Voor de Nederlandse opleidingssituatie is de voorwaarde het succesvol afronden van de Post Initiële studie (Universiteit van Amsterdam).

 • Ruime werkervaring in het restaureren van schilderijen op doek en paneel.

 • Je bent in staat om de rol van projectverantwoordelijke op je te nemen: uitvoerende

  restauratoren werkinhoudelijk aansturen. Je levert binnen gestelde tijd en kwaliteit een

  project met uitstekend resultaat af.

 • Je hebt ervaring met de integratie van opleiding en uitvoering.

 • Je werkt volgens de ethische code voor restauratoren; ECCO.

 • Beschikken over aantoonbare vaardigheden om analyses van derden te kunnen duiden en

  interpreteren.

 • Bereid zijn om expertise uit te breiden en op te bouwen om zo in verschillende disciplines

  inzetbaar te zijn, met name waar het de overlap met moderne en hedendaagse kunst en

  schilderingen in historische interieurs betreft.

 • Je bent nauwkeurig en leergierig, je kunt je werk goed organiseren, je denkt in oplossingen

  en je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken.

 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk, zowel in het

  Nederlands als Engels en bent in staat te publiceren in (inter)nationale vakbladen.

 • Kandidaten met brede contacten en werkervaring binnen het Nederlandse museale en

  erfgoedveld genieten de voorkeur.

  Arbeidsvoorwaarden:

  Het betreft een tijdelijke functie voor 1 jaar, bij gebleken geschiktheid wordt de functie omgezet naar onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 12: min. € 3.952,00 max. 5.504,00 bruto per maand (excl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

  Meer informatie:

  Neem voor meer informatie over de vacature en de arbeidsvoorwaarden contact op met Siska Losse. Zij is bereikbaar via 043-3218444.

  Solliciteren:

  Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae vóór 20 januari 2019 per mail sturen aan s.losse@sral.nl.
  De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de tweede helft van februari 2020.

  SRAL wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking met al haar aanwezige verschillen.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  SRAL
  Avenue Ceramique 224 6221 KX Maastricht NL

  www.sral.nl

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2020 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht