Home    Contact NL / EN

Onderzoek en restauratie van het laatgotisch retabel uit de Sint-Servaaskerk te Maastricht

Een van de belangrijkste bewaard gebleven beeldhouwwerken uit de oude St. Martinuskerk  van Wijck is het laatgotisch retabel, thans eigendom van de Sint-Servaaskerk.
Het retabel is rond 1500 vervaardigd. In 1872 is het retabel  verkocht aan de St. Servaaskerk voor een bedrag van 472,50 gulden. Een koopman in oudheden te Brussel had er hetzelfde bedrag voor geboden maar het kerkbestuur van de parochie van Sint Servaas was bereid hetzelfde bedrag neer te tellen. Men besloot het retabel aan de Servaas te gunnen met de overweging “dat het verkieslijker is bij een gelijk bod de voorkeur te geven aan eene kerkfabriek en bepaaldelijk aan eene in deze stad, waardoor bedoelde groep immer in een kerkgebouw geplaatst zal blijven”.
Tot op heden is het retabel nooit goed onderzocht. De huidige restauratie is bij uitstek de gelegenheid om het volledige retabel aan een grondig onderzoek te onderwerpen.

Avenue Céramique 224   6221 KX Maastricht   Tel: +31(0)433218444   E-mail: info@sral.nl   |   Sitemap

© 2014 SRAL, Stichting Restauratie Atelier Limburg
This website was made by zuiderlicht